Now showing items 604-623 of 3084

   Subject
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานอุปสมบทหมู่ ครบ 10 ปี รพ.จุฬาภรณ์ ณ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงให้โอวาทนักศึกษาแพทย์ เกิดเป็นมนุษย์ต้องทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ เมตตาผู้ป่วย [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจบุคลากร อว. [2]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หลังตั้ง รพ.สนามกองทัพอากาศ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์-ขรก.อว. [2]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานข้าวหอมมะลิ ให้กทม.มอบผู้กักตัวโควิด [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานซิโนฟาร์ม ฉีดชุมชนวังหลัง 3 พันคนฟรี [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๔ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ 3 หมื่นเม็ด รักษาผู้ต้องขังติดโควิดเรือนจำในกรุงเทพฯ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ 7 หมื่นเม็ด ช่วยผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพฯ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ช่วยแรงงานเขตหลักสี่ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 หมื่นโดสให้ชาวศรีสะเกษ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 4 หน่วยงาน เพื่อกระจายให้ประชาชน [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 6.4 พันโดส ช่วยกลุ่มเปราะบางกทม.-ชุมชนเสี่ยง [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 6.4 พันโดสให้ชาวยะลา [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดให้ชาวชุมชนวังหลัง รพ.ศิริราช [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ [2]