Now showing items 2000-2019 of 2879

   Subject
   ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ให้เกียรติเป็นผู้แทนคุณวิชิต และคุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท [1]
   ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเปิด "การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ" [1]
   ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาเอกด้านศิลปะ [1]
   ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ปาฐกถาพิเศษ “จุดเชื่อม” พลังรวมของสังคม [1]
   ศ.นพ.เกษม" ชี้ไทยติดกับดัก 3 เรื่อง ความน่าเชื่อถือ เหลื่อมล้ำ และการสร้างคุณค่าเพิ่มของเอกชน [1]
   ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษที่ ม.ราชภัฏนครปฐม [1]
   ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมและให้คำแนะนำแก่ทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. [1]
   ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล [4]
   ศรราม เทพพิทักษ์ [4]
   ศรีประภรณ์ แก้วกมล [2]
   ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ [15]
   ศรีสะเกษ [15]
   ศรีสะเกษ-พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 10,000 โดส ให้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ [1]
   ศรีสิน คูสมิทธิ์ [54]
   ศศิวิมล แสวงผล [1]
   ศอ.ปส.ชน. [1]
   ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง [16]
   ศันสนีย์ เสถียรสุดา [7]
   ศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์ในการสนทนาทั่วไป [1]
   ศาลาประชาคม [1]