Now showing items 592-611 of 2878

   Subject
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายออนไลน์พระราชทาน นศ.แพทย์ ม.มหิดล ครั้งที่ 4 [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายออนไลน์พระราชทาน นศ.แพทย์ ม.มหิดล ครั้งที่ 6 [2]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทาน นศ.แพทย์ศิริราช [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบาตรพระนวกะ 44 รูป ณ วัดไทยพุทธคยา [2]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงมุ่งมั่นพัฒนายาเพื่อประชาชน [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงห่วงใยชาวไทยพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ช่วยโควิด-19 [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานอุปสมบทหมู่ ครบ 10 ปี รพ.จุฬาภรณ์ ณ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงให้โอวาทนักศึกษาแพทย์ เกิดเป็นมนุษย์ต้องทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ เมตตาผู้ป่วย [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจบุคลากร อว. [2]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หลังตั้ง รพ.สนามกองทัพอากาศ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์-ขรก.อว. [2]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานข้าวหอมมะลิ ให้กทม.มอบผู้กักตัวโควิด [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานซิโนฟาร์ม ฉีดชุมชนวังหลัง 3 พันคนฟรี [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๔ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ 3 หมื่นเม็ด รักษาผู้ต้องขังติดโควิดเรือนจำในกรุงเทพฯ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ 7 หมื่นเม็ด ช่วยผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพฯ [1]
   กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ช่วยแรงงานเขตหลักสี่ [1]