Now showing items 1665-1684 of 2878

   Subject
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ พระราชทานเงิน 5 แสนใช้ภารกิจค้นหาทีมหมูป่า [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ พระราชทานเงินจำนวน 5 แสนบาท เพื่อนำไปจัดซื้ออาหาร ยา และสิ่งของจำเป็น เป็นทุนในการค้นหาทั้ง 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ พระราชทานเงินสนับสนุนช่วย13 ชีวิตติดถ้ำขุนน้ำนางนอน [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ พระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออาหาร ยา และสิ่งขอจำเป็นในการค้นหา 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ รับสั่งให้ จนท.ปลอดภัย-สำเร็จ ประทานเงิน 5 แสนบาทช่วยเหลือค้นหา 13 ชีวิตถ้ำหลวง [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯทรงเปิดศูนย์การแพทย์ฯดูแลผู้ป่วยทุกระดับ [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ มีพระดำรัส เกี่ยวกับ พระสุขภาพ (คลิป) [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเตือนภัยจุดธูปเสี่ยงมะเร็ง [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทาน 1 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยสุราษฎร์ธานี [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินช่วยทีมค้นหา 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ข่าวดึก [1]
   ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือนักบอล-โค้ชที่ติดถ้ำ [1]
   ฟ้าหญิงทรงนำวิจัยสำเร็จ พัฒนายารักษามะเร็งเต้านม [1]
   ฟ้าหญิงทรงเปิดศูนย์แพทย์ "จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ" [1]
   ฟ้าหญิงฯ ทรงเปิดศูนย์การแพทย์-พร้อมให้บริการ ม.ค.61 [1]
   ฟ้าหญิงฯ พระราชทานเงิน 1 ล้านบาท ช่วยน้ำท่วมสุราษฎร์ [1]
   ฟ้าหญิงฯ พระราชทานเงินอีก 500,000 บ. จัดซื้อสิ่งของจำค้นหา13 ชีวิต [1]
   ฟ้าหญิงฯตรัส'ในหลวง-ราชินี'ทรงห่วงใยผู้ประสบภัยทุกคน [1]
   ฟ้าหญิงฯทรงพัฒนายารักษามะเร็งเต้านมเพิ่มการเข้าถึงยา/ อัตรารอดชีวิตสูงขึ้น37%ลดกลับมาเป็นอีกใน10ปี73% [1]
   ฟ้าหญิงฯพระราชทานเงินจนท. ช่วยทีมหมูป่าสำเร็จ [1]
   ฟ้าหญิงฯเสด็จเยี่ยมใต้ [1]