Now showing items 1484-1503 of 2878

   Subject
   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [1]
   ผู้ว่าราชการจังหวัด [5]
   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญ ชุดกันหนาวพระราชทาน มอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว [1]
   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เชิญ ชุดกันหนาวพระราชทาน  มอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว [1]
   ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบผู้ประสบภัยหนาว [1]
   ผู้ว่าฯศรีสะเกษ รับมอบวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม 10,000 โดสสู้โควิด [1]
   ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบภัยหนาว [1]
   ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว [1]
   ผู้อำนวยการ [318]
   ผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์ [4]
   ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ [2]
   ผู้เป็นแบบอย่างควรค่าแห่งสังคม [1]
   ผู้แทนพระองค์ [9]
   ผู้แทนพระองค์ มอบยาพระราชทาน แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อรักษาผู้ต้องขังป่วยโควิด-19 [1]
   ผู้แทนพระองค์ มอบยาฟาวิพิราเวียร์ แก่กรมราชทัณฑ์ ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ [1]
   ผู้แทนพระองค์ฯเชิญสิ่งของพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ช่วยน้ำท่วมท่าข้าม จ.สระแก้ว [1]
   ผู้แทนพระองค์ใน "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" มอบยาฟาวิพิราเวียร์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ [1]
   ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบเรือพระราชทานแก่ราษฎร อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ [1]
   ผู้แทนฯ เชิญข้าวสารหอมมะลิ พระราชทานจากโครงการซแรย์ อทิตยา ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ [1]
   ผ้าห่มกันหนาว [43]