Now showing items 1450-1469 of 2879

   Subject
   ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาของชาติ" [1]
   ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Post-Covid World โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย งานประชุมวิชาการ แพทยสภา-ปธพ.ครั้งที่ 8 [1]
   ปาฐกถาพิเศษเรื่อง องค์กรคุณธรรม ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม คณะแพทย มช [1]
   ปาฐกถาพิเศษ“สังคมเรียนรู้จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างไร” [1]
   ปาฐกถาเกียรติยศ [3]
   ปาฐกถาเกียรติยศ กองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [1]
   ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10 [2]
   ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10 งานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” [1]
   ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” ในงาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” [1]
   ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ [1]
   ปาฐกถาโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย [1]
   ปานเทพ รัตนากร [11]
   ปิติหัวใจคนไทย "กรมพระศรีสวางควัฒน" เสด็จพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ชาวโคราชนับหมื่นคนเฝ้ารับเสด็จ [2]
   ปิยะมิตร ศรีธรา [1]
   ปิยะสกล สกลสัตยาทร [5]
   ปีการศึกษาใหม่ [1]
   ปีติ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" ทรงห่วงใยประชาชน พระราชทานเงิน 1 ล้านบาทช่วยน้ำท่วม! [1]
   ปีที่ 1 [1]
   ป้องกันโรค [1]
   ป้าย [1]