Now showing items 1222-1241 of 2881

   Subject
   นบพิตำ [5]
   นพ.เกษม ปาฐกถาแนวพระราชดำริด้านการศึกษา ถ่ายทอดพระราชกระแสในหลวง “การสร้างคนดีต้องเป็นหน้าที่ มิใช่เรื่องทำเล่น” [1]
   นพ.เกษม วัฒนชัย - องคมนตรี 'จะรู้น้อย รู้มาก ก็โกงได้หมด ถ้าหากไม่มีธรรมะในใจ' [1]
   นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี : จะรู้น้อย รู้มาก ก็โกงได้หมด ถ้าหากไม่มีธรรมะในใจ [1]
   นภ พรชำนิ [80]
   นภดล ไชยคำ [17]
   นภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์ [7]
   นฤมล วงษ์พยัคฆ์ [2]
   นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระดับสูง [2]
   นักฟุตบอล [34]
   นักวิจัย [3]
   นักศึกษา [1]
   นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [39]
   นักศึกษาพยาบาล [1]
   นักศึกษาใหม่ [14]
   นักเรียนนายเรืออากาศ [1]
   นันทนา นันทวโรภาส [5]
   นันทวัน พรหมผลิน [1]
   นางเติ๋มและนางก๋าม [1]
   นางเทพธิดาองค์ที่เก้า [1]