อธิบายการสืบค้นคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์

https://archive.li.mahidol.ac.th

2. การสืบค้นข้อมูลแบบง่าย สามารถทำได้ 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 การสืบค้นผ่านช่องเมนู Search box

- ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาผ่านทาง Quick Search ซึ่งอยู่ด้านบนส่วนหัวของเว็บไซต์

- ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาผ่านทาง Search box ซึ่งอยู่บริการสืบค้นคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีที่ 2 การสืบค้นตามประเภทของข้อมูล ดังนี้คือ

- วันที่เผยแพร่ 2. ผู้แต่ง 3. ชื่อเรื่อง 4.หัวเรื่อง 5.วันที่เพิ่มข้อมูล 6. ประเภททรัพยากร

วิธีที่ 3 การใช้เมนูลัด บนส่วนหัวของเว็บไซต์ โดยจัดเรียงตามประเภทของข้อมูล

3. การสืบค้นข้อมูลขั้นสูง สามารถทำได้ดังนี้

- ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาโดยเลือกค้นหาทุกคลังข้อมูลหรือเฉพาะคลังข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่มข้อมูลทั้งหมดของ Dspace

- คลิกที่แสดงตัวกรองอย่างละเอียด

- จะปรากฏเมนูที่ซ่อนอยู่ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาโดยเลือกขอบเขตข้อมูล และคำเชื่อม โดยสามารถเพิ่มหรือลบคำค้นหาได้ที่เครื่องหมายบวกและลบ

4. หน้าจอแสดงผลการสืบค้น

- หน้าจอจะแสดงรายการทั้งหมดในคลังที่เลือกสืบค้น

- เมื่อคลิกเข้าไปในรายการที่เราค้นหาจะปรากฏหน้าจอแสดงผลลัพธ์แบบย่อ เมื่อคลิกปุ่มแสดงระเบียนรายการแบบเต็มจะแสดงรายการข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ