ภาพงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ถนนเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร เมื่อระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ. 2543 มีจำนวนทั้งหมด 180 ภาพ

Recent Submissions

Map