ภาพผู้ได้รับรางวัล “แม่สู้ชีวิต” ประเภทแม่ที่มีลูกปกติ และประเภทแม่ที่มีลูกพิการ จากงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2543 จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2543 มีจำนวนทั้งหมด 37 ภาพ

Recent Submissions

Map