ภาพงาน “มหิดล-วันแม่” ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 มีจำนวนทั้งหมด 24 ภาพ

Recent Submissions

Map