ภาพการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุม 906 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 79 ภาพ

Recent Submissions

Map