ภาพการประกวดขับเสภาบูชาแม่ รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุม 906 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 41 ภาพ

Recent Submissions

Map