30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (3)
  การแข่งขันฟุตบอล (3)
  ชลอ หงษ์ขจร (3)
  ภุชงค์ โยธาพิทักษ์ (3)
  วรวรรณ ชิตะวณิช (3)
  วันพระราชทานนาม (3)
  ศรราม เทพพิทักษ์ (3)
  ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง (3)
  ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ (3)
  สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (3)

   Map