ภาพการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 มีจำนวนทั้งหมด 108 ภาพ

Recent Submissions

Map