ภาพ “แม่สู้ชีวิต” ประจำปี 2542 ประเภทแม่ที่มีลูกพิการ และประเภทแม่ที่มีลูกปกติ เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” เมื่อ พ.ศ. 2542 มีจำนวนทั้งหมด 31 ภาพ

Recent Submissions

Map