ภาพงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ศาลาศิริราช 100 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 90 ภาพ

Recent Submissions

Map