ภาพการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการชี้นำสังคม โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 19 ภาพ

Recent Submissions

Map