ภาพการประกอบพิธีสงฆ์ และทักษิณานุประทาน เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 29 ภาพ

Recent Submissions

Map