ภาพพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้บริหาร วางพานพุ่มถวายสักการะ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 53 ภาพ

Recent Submissions

Map