30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (1)
  กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ (1)
  การถวายพานพุ่ม (1)
  การถวายสักการะ (1)
  นที รักษ์พลเมือง (1)
  ประกิต วาทีสาธกกิจ (1)
  พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (1)
  มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ (1)
  วันพระราชทานนาม (1)
  วิจิตร ฟุ้งลัดดา (1)

   Map