30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (5)
  กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ (1)
  การถวายพานพุ่ม (5)
  การถวายสักการะ (5)
  นที รักษ์พลเมือง (1)
  ประกิต วาทีสาธกกิจ (1)
  พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (1)
  มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ (5)
  วันพระราชทานนาม (5)
  วิจิตร ฟุ้งลัดดา (5)

   Map