ภาพงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 มีจำนวนทั้งหมด 54 ภาพ

Recent Submissions

Map