ภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 มีจำนวนทั้งหมด 120 ภาพ

Recent Submissions

Map