Now showing items 1-10 of 62

  3 กุมภาพันธ์ 2564 : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย (1)
  8 กันยายน 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎร จังหวัดแพร่ (1)
  Sinopharm (7)
  กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ (2)
  กรมพระศรีสวางควัฒน โปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ ปชช. จ.หนองคาย-เชียงราย (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซิโนฟาร์ม แก่ พอ.สว. เร่งฉีดกลุ่มด้อยโอกาส ในจังหวัดต่างๆ (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. 63 จว. (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สู้วิกฤตโควิด-19 (2)
  ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (1)

   Map