Now showing items 11-20 of 69

  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว. จ.ราชบุรี (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว. จ.สระแก้ว (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว.จ.ฉะเชิงเทรา (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซิโนฟาร์ม แก่ พอ.สว. เร่งฉีดกลุ่มด้อยโอกาส ในจังหวัดต่างๆ (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. 63 จว. (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ราชบุรี (1)
  กาญจบุรี (2)
  การพระราชทาน (1)

   Map