ภาพการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค รอบชิงชนะเลิศ งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2541 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2541 มีจำนวนทั้งหมด 34 ภาพ

Recent Submissions

Map