เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญต่าง ๆ พิธีเปิดอาคาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การเสด็จของราชวงศ์

Recent Submissions

SALAYA ONE (10 กุมภาพันธ์ 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
งานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2564- 2565 (2 กุมภาพันธ์ 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลเฉลิมพระเกียรติวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและ ความยั่งยืน Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความทั่วไป | application/pdf

View
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล แถลงข่าวเปิดตัว "สรินเด้นท์" ยาสีฟันสมุนไพรน้ํามันมะพร้าว เพื่อรักษาสุขภาพและเพิ่มความชุ่มชื่นในช่องปาก

บทความทั่วไป | application/pdf

View
การได้ไปร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ นานาชาติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ชื่อ International Diabetes Federation's 19th World Diabetes Congress

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนามร่วมพัฒนาวัสดุปิดแผล (23 มีนาคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แถลงข่าวปลูกถ่ายลําไส้ และอวัยวะในช่องท้อง (7 มีนาคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปีการศึกษา 2549

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนามศึกษาประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ (22 มีนาคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนาม MUSS - สมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทย (14 มีนาคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
เปิดศูนย์ MU Al Center (2 มีนาคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล เปิด ป.โท จัดการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพธรรมชาติและวัฒนธรรม

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนาม ม.มหิดล - กลาโหม (6 กันยายน 2564)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
โครงการพระราชทาน (16 กันยายน 2564)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
Sl - MUSS ร่วมวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (13 มกราคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนามดูแลสุขภาพพระสงฆ์ (19 มกราคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนาม INMU - อินโนบิก (เอเซีย) (19 มกราคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
MUPY ลงนาม รพ.บํารุงราษฎร์ (27 มกราคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
MUIC ร่วมลงนาม Thailand Village Academy (24 มกราคม 2565)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนามการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ งานผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ 2565 (20 ตุลาคม 2564)

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map