เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญต่าง ๆ พิธีเปิดอาคาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การเสด็จของราชวงศ์

Recent Submissions

ม.มหิดล ริเริ่มเรียนแล็บออนไลน์ ท้าทายโลกของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทความทั่วไป | application/pdf

View
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ AIS ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมศึกษาวิจัย และเปิดนวัตกssu UVC Moving CoBot ช่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบเคลื่อนที่ สร้างพื้นที่ปลอดไวรัส.. ฟื้นชีวิต-เศรษฐกิจไทย ตอบรับการเปิดประเทศ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
คอลัมน์นวัตกรรมมหิดล เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก โดย INT ม.มหิดล ปั้นนวัตกรอาหารโลกโครงการ SPACE-F

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนามพัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ (1 เมษายน 2564)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ประชุม The Temasek Foundation (26 เมษายน 2564)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
การประชุมวิชาการออนไลน์ WHO SEARO (22 เมษายน 2564)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนามธนาคารชีวภาพสําหรับโรค มะเร็งแบบครบวงจร (16 มีนาคม 2564)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ (25 มีนาคม 2564)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับมือโลก (โรค) แห่งอนาคต เปิดตัว RamaCovid LINE OFFICIAL ACCOUNT เพื่อตอบปัญหา COVID-19 ผ่าน LINE APPLICATION

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2020 (UITMM Virtual 2020) แบบออนไลน์ครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) นําแสดงปาฐกกถา

บทความทั่วไป | application/pdf

View
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2563

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล เปิดมิติใหม่วงการศึกษาวิทย์กีฬาไทย เปิดสอนกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มสมรรถภาพ การเคลื่อนไหวของนักกีฬา อย่างตรงจุด ตามแนวคิดเครือข่าย ม.อาเซียน (AUN-QA)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล ช่วยแรงงานชาวเมียนมาสู้วิกฤติ Covid-19

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พิธีทําบุญปิดทองตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนามพัฒนาแอปพลิเคชันทางการแพทย์ (1 กุมภาพันธ์ 2564)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ลงนามต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์ (4 กุมภาพันธ์ 2564 )

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดลผนึกกําลัง 4 คณะ เปิดหลักสูตรอินเตอร์ด้าน “Creative Technology" สร้างสรรค์สังคมแตกต่าง หลากหลายในโลกยุคดิสรัปชั่น

บทความทั่วไป | application/pdf

View
งานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล - SCGP ร่วมพัฒนาชุด PPE กระดาษ หนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ Covid-19

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ประชุมเภสัชพันธุศาสตร์ (15 ธันวาคม 2563)

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map