บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไม่ได้เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประกอบคุณงามความดี สร้างประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

Recent Submissions

ขอแสดงความยินดี กับ คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สุภาภรณ์ ปิติพร : เภสัชกรหญิง ผู้บุกเบิกสมุนไพรอภัยภูเบศร

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แม่หมอสมุนไพร คว้ารางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2560

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร – สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award”

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ และศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

บทความทั่วไป | application/pdf

View
นายกฯ ชมแพทย์ไทยได้รับรางวัลจาก WHO หนุนสาธารณสุขไทยเป็นที่ยอมรับระดับโลก

บทความทั่วไป | application/pdf

View
นายกฯ ชื่นชม “นพ.ไพศาล-นพ.ประกิต” ทำให้สาธารณสุขไทยเป็นที่ยอมรับ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“ศ.นพ.ประกิต-นพ.ไพศาล” สุดยอด 2 บุคลากรทางการแพทย์ไทยรับรางวัลจาก WHO

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข – สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
นายกฯชม 2 หมอไทย ได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลก

บทความทั่วไป | application/pdf

View
WHO มอบรางวัลระดับโลกให้ 2 แพทย์ไทย “หมอประกิต-หมอไพศาล”

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดี กับ คุณจรีพร จารุกรสกุล เข้ารับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.กรุงเทพ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สุดยอดดด!!! เภสัชกรไทยกับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“จรีพร จารุกรสกุล” CEO of the Year 2023 มิชชั่นทูเดอะซันเดินหน้าธุรกิจยั่งยืน

บทความทั่วไป | application/pdf

View
นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร – สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“ภญ.สุภาภรณ์” ผู้สร้างตำนาน “อภัยภูเบศร” สมุนไพรเพื่อชีวิต

บทความทั่วไป | application/pdf

View
คุณจรีพร จารุกรสกุล – สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map