บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไม่ได้เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประกอบคุณงามความดี สร้างประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

Recent Submissions

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ให้กับจังหวัด พอ.สว. เพื่อกระจายให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ให้ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือก และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็ว

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ให้กับจังหวัด พอ.สว. เพื่อกระจายให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ให้ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือก และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็ว

บทความทั่วไป | application/pdf

View
กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๔

บทความทั่วไป | application/pdf

View
กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ปี 2564

บทความทั่วไป | application/pdf

View
กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29

บทความทั่วไป | application/pdf

View
กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29

บทความทั่วไป | application/pdf

View
กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายออนไลน์พระราชทาน นศ.แพทย์ ม.มหิดล ครั้งที่ 6

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จในงานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๔

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบ Online เรื่อง “การก่อตัวและการกระจายตัวของมะเร็ง พระราชทานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี งานพิธีบวงสรวงสดุดีท้าวสุรนารี 64

บทความทั่วไป | application/pdf

View
กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จไปในพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าสุรนารี จ นครราชสีมา

บทความทั่วไป | application/pdf

View
#ชมด่วน!!สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภร!!ในพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี!!ที่โคราช

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายผ่านระบบ Online พระราชทานแก่ นศ.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 64

บทความทั่วไป | application/pdf

View
กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายการก่อตัวและการกระจายตัวของมะเร็ง พระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
วานนี้ (วันอังคารที่ 23 มี.ค.2564) เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารีและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีบวงสรวง และรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี 2546 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map