ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลที่มีคุณูปการกับมหาวิทยาลัย

Recent Submissions

การแพทย์แผนปัจจุบัน : วิวัฒนาการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

บทความทั่วไป | application/pdf

View
George Bradley McFarland ชายผู้เป็นอิฐก้อนแรกของศิริราช และทำให้เกิดคณะฯ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารพระอาจวิทยาคม

บทความทั่วไป | application/pdf

View
SuLak Sivarasa – [ชีวประวัติพระอาจวิทยาคม (แม็คฟาร์แลนด์)]

บทความทั่วไป | application/pdf

View
คณะกรรมการบริษัท Bangkok Dusit Medical Services (BDMS)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
มรณานุสรณ์ - ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ชีวิตอุทิศเพื่อสยาม อำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม

บทความทั่วไป | application/pdf

View
คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ชีวิตอุทิศเพื่อสยาม !!! เปิดประวัติ “นายแพทย์ฝรั่งสมัยรัชกาลที่๕” ที่มีความรักในแผ่นดินสยาม ผู้ร่วมบุกเบิก...ราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช!!

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี – หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พระอาจวิทยาคม (ยอร์ช บี. แมคฟาร์แลนด์)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ – โรงเรียนเทพศิรินทร์

บทความทั่วไป | application/pdf

View
102 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

บทความทั่วไป | application/pdf

View
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
อุดม โปษะกฤษณะ : ฉลอง 100 ปี ชาตกาล พุทธศักราช 2553

บทความทั่วไป | application/pdf

View
หมอแมคฟาร์แลนด์ “อิฐก้อนแรกของศิริราช”

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – นายกสภามหาวิทยาลัย

บทความทั่วไป | application/pdf

View
อุดม โปษะกฤษณะ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง

บทความทั่วไป | application/pdf

View
90 ปี ชีวิตเปี่ยมสุข และมีคุณค่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map