ประวัติความเป็นมา คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระบรมราชชนก สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย การเดินทางมามหาวิทยาลัยมหิดล

Recent Submissions

มหาวิทยาลัยในหุบเขา มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2502

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะอายุุรศาสตร์เขตร้อน และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.2503

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ในหลวงรัชกาลที่ 10 กับรามาธิบดี

รูปภาพ | application/pdf

View
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2501

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.2486

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จพระบรมราชชนกกับการอุดมศึกษาไทย

สูจิบัตร | application/pdf

View
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
จดหมายเหตุพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)

หนังสือ | application/pdf

View
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2562

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33

บทความทั่วไป | application/pdf

View
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

บทความทั่วไป | application/pdf

View
๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็น “วันมหิดล”

บทความทั่วไป | application/pdf

View
องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map