ภาพงาน “มหิดล-วันแม่” ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2540 มีจำนวนทั้งหมด 60 ภาพ

Recent Submissions

Map