ภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (มหิดล-วันแม่) ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ถนนรัชดาภิเษก โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 มีจำนวนทั้งหมด 85 ภาพ

Recent Submissions

Map