ภาพการอภิปราย เรื่อง แม่ของข้าพเจ้า ภายในงานสัมมนาวิชาการ “มหิดล-วันแม่” โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นวิทยากร ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 มีจำนวนทั้งหมด 33 ภาพ

Recent Submissions

Map