ภาพการเสวนาประกอบการอ่านกลอนและขับเสภา เรื่อง แม่ – เมื่อวันวาน ภายในงานสัมมนาวิชาการ “มหิดล-วันแม่” โดยมี คุณกรรณิกา ธรรมเกษร ศาสตราจารย์เรืองอุไร กุศลาลัย และครูแจ้ง คล้ายสีทอง เป็นวิทยากร ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 มีจำนวนทั้งหมด 24 ภาพ

Recent Submissions

Map