ภาพการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2540 มีจำนวนทั้งหมด 33 ภาพ

Recent Submissions

Map