ภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน “วันแม่-มหิดล” ณ ลานทอง ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2539 มีจำนวนทั้งหมด 120 ภาพ

Recent Submissions

Map