ภาพการอภิปราย เรื่อง “ลูกใครหนา...น่ากลัวจัง” โดย นายแพทย์จอม ชุมช่วย อาจารย์ผาณิต กันตามระ และคุณทิชา ณ นคร กิจกรรมภายใน งาน “วันแม่-มหิดล” ณ ลานทอง ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2539 มีจำนวนทั้งหมด 10 ภาพ

Recent Submissions

Map