ภาพการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงาน “วันแม่-มหิดล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2539 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจำนวนทั้งหมด 9 ภาพ

Recent Submissions

Map