ภาพงาน “วันแม่-มหิดล” ณ ลานทองชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า เมื่อระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2538 มีจำนวนทั้งหมด 342 ภาพ

Recent Submissions

Map