ภาพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และคณะบุคคลสำคัญ เข้าร่วมการบันทึกเทป การขับร้องเพลง เพื่อถ่ายทอดในรายการพิเศษ “หัวใจนี้มีดวงเดียว” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 มีจำนวนทั้งหมด 67 ภาพ

Recent Submissions

Map