ภาพกิจกรรมการเดินการกุศลรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจ โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า-สนามหลวง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 มีจำนวนทั้งหมด 99 ภาพ

Recent Submissions

Map