ภาพการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2538 มีจำนวนทั้งหมด 31 ภาพ

Recent Submissions

Map