ภาพการจัดรายการพิเศษ “หัวใจนี้มีดวงเดียว” ถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2538 มีจำนวนทั้งหมด 195 ภาพ

Recent Submissions

Map