ภาพการรับเสด็จ-เปิดงาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเปิดงาน "วันแม่-มหิดล" ณ ลานทองชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2537 มีจำนวนทั้งหมด 232 ภาพ

Recent Submissions

Map