ภาพกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ครั้งที่ 5 เนื่องในงาน "วันแม่-มหิดล" (ปัจจุบันคือ “มหิดล-วันแม่”) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 มีจำนวนทั้งหมด 27 ภาพ

Recent Submissions

Map