เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล (3)
    แหวนดี อุทโท (3)

      Map